top of page
grafiki.png

Umowa o dofinansowanie Projektu:
POIR.02.03.05-14-0096/19-00

Całkowita wartość projektu: 
1 819 416.00 PLN.

Kwota dofinansowania z UE: 
807 680.00 PLN.


 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie jednego nowego projektu wzorniczego dla roweru balansowego oraz wprowadzenia produktu do sprzedaży, jako nowego elementu obecnej oferty Humanist Sp. z o.o.


Zapytanie ofertowe znajduje się pod wskazanym linkiem
Bazy Konkurencyjności

Pytania zadane i odpowiedzi udzielone w procedurze ofertowej znajdziesz tutaj.

bottom of page